Промишлени климатични системи
Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG22KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG22KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG24KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG24KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG30KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG30KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB 2Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB 2Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB 2Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE 2
 • -450,00 лв.Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA 2
 • -700,00 лв.Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA 2
 • -191,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12LLTB Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12LLTB 2
 • -50,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14LLTB Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14LLTB 2
 • -100,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18LLTB Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18LLTB 2
 • -100,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG09KLLAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG09KLLAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12KLLAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12KLLAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14KLLAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14KLLAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18KLLAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18KLLAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36LMLE Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36LMLE 2
 • -200,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LMLA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LMLA 2
 • -280,00 лв.Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36LMLA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36LMLA 2
 • -200,00 лв.Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LMLA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LMLA 2
 • -200,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30LHTBP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30LHTBP 2
 • -509,00 лв.Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTBP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTBP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54LHTA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54LHTA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54LHTA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54LHTA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG60LHTA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG60LHTA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDC72LHTA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDC72LHTA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDC90LHTA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDC90LHTA 2
 • -201,00 лв.Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45LRTA Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45LRTA 2
 • -481,00 лв.Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45LRTA Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45LRTA 2
 • -700,00 лв.Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA 2Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA 2Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG54LRTA Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG54LRTA 2
 • -201,00 лв.Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG54LRTA Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG54LRTA 2
 • -450,00 лв.Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG54KRTA Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG54KRTA 2Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA 2Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG45KRTA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG09KLLAP ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG09KLLAP ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12KLLAP ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12KLLAP ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14KLLAP ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14KLLAP ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18KLLAP ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18KLLAP ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG22KMLA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG22KMLA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG24KMLA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG24KMLA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30KMLA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30KMLA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG22KMLA ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG22KMLA ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG24KMLA ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG24KMLA ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30KMLA ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30KMLA ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA ECO серия 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA ECO серия Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA ECO серия 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA ECO серия Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KMLA ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG12KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG14KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG18KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG22KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG22KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG24KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG24KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG30KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTAP Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTAP 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KHTAP Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KHTAP 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTAP Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTAP 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTAP Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTAP 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTA 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTA Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTA 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KRLB ECO серия Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KRLB ECO серия 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG22KRLB ECO серия Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG22KRLB ECO серия 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG24KRLB ECO серия Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG24KRLB ECO серия 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG30KRLB ECO серия Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG30KRLB ECO серия 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB ECO серия Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB ECO серия 2Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA ECO серия Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG36KMLA ECO серия 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB ECO серия Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB ECO серия 2Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB 2Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB 2Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB 2Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTB Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45KHTB 2Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTA Трифазен инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54KHTA 2Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG36KRTA Трифазен инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG36KRTA 2

За промишлена климатизация Fuji Electric предлага пълна гама инверторни климатични системи. С капацитет от 9000 до 90 000 Btu, Fuji Electric предлага пълна гама от решения за всички видове търговски и индустриални помещения. Промишлените климатици на Fuji Electric могат да бъдат намерени в производствени фабрики, търговски обекти, кина, хотели, молове, офис сгради, електроцентрали и други.

Всички промишлени климатици от Fuji Electric разполагат ALL DC инверторна технология и постигат висока сезонна ефективност, а каналните климатици с високо статично налягане са едни от най-надеждните на пазара.

Филтриране по

Категория
още... по-малко
Цена
2899 лв. 15199 лв.
Серия
още... по-малко
Мощност на охлаждане (kW)
2 28
Мощност на отопление (kW)
3 32
Капацитет (BTU)
още... по-малко
За жилищни стаи
още... по-малко
За търговски помещения
още... по-малко
Енергиен клас (охлаждане)
още... по-малко
Енергиен клас (отопление)
още... по-малко
Филтър

Най-четени

Виж всички
Какво означават символите на климатика?
Какво означават символите на климатика?
Какво означават символите на климатика? Обяснение на символите на климатика. Не...
23 Фев, 2022 64583
Ревю на инверторен стенен климатик Fuji Electric KP
Ревю на инверторен стенен климатик Fuji...
Fuji Electric KP е мощен и ефективен инверторен стенен климатик, който е винаги...
14 Юни, 2023 19417
Режим Dry на климатика - какво представлява и кога се използва?
Режим Dry на климатика - какво представлява и...
Режим Dry на климатика - какво представлява и кога се използва? Какво...
23 Фев, 2022 17294
Защо климатикът се изключва сам?
Защо климатикът се изключва сам?
Защо климатикът се изключва сам? Какво да направите, ако климатикът се включва и...
20 Яну, 2022 13645
Причини за теч на вода от климатика
Причини за теч на вода от климатика
В кои случаи може вътрешното или външното тяло на климатика да прокапе?...
23 Ное, 2021 11974
Хиперинверторен или инверторен климатик?
Хиперинверторен или инверторен климатик?
Хиперинверторен или инверторен климатик? Каква климатична система да изберете за...
14 Апр, 2022 11028
Продуктът е добавен за сравнение

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.