МИСИИ

Екологични хладилни агенти

През 2014г. Европейски съюз регламентира смекчаване на последиците от изменението на климата и опазване на околната среда, чрез намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (флуирирани газове). Ние работим за по-добро бъдеще.

Сценарий за забрана на HFC

ЕС затяга регламента, отнасящ се за парниковите газове от 2014г.

Новият регламент на ЕС за парниковите газове има за цел да предотврати вредните емисии и глобалното затопляне причинено от парниковия ефект.

Основни точки

 • Прекратяване на използването;
 • Разпределение на квотата;
 • Забрана за пускане на пазара;
 • Проследяване на HFC, съдържащ се в предварително заредено оборудване.

Fuji Furukawa Engineering & Construction работят за редуциране на употребата на HFC, използвайки иновативни подходи.

Поетапно намаляване употребата на HFC (член 15, поетапно намаляване намаляване на употребата от 2015 г.) за намаляване на емисиите от СО2 (в сравнение с количеството произведени и внесени от 2009 до 2012 г.)

Сценарий за забрана на HFC

Какво предстои до 2025 г.?

От 2025 г. единични сплит климатични системи, съдържащи по-малко 3 kg F-gas (GWP>=750), ще бъдат забранени

След изследване и оценка Fuji Furukawa Engineering & Constructrion отсъди, че R32 са най-добре балансираните алтернативни газове. Постепенно ще внедрим R32 в предлаганата от нас гама продукти.

Какво предстои до 2025 г.?
 1. Монреалски протокол: в него се обосновават 8 вида вещества, разрушаващи озоновия слой, за целите на регулиране на производството, потреблението и търговията с тези вещества. Понастоящем протоколът е ратифициран от 197 държави.
 2. Протокол от Киото: определено е количеството парникови емисии (CO2, метан, NO, HFC, PFC и SF6) да се понижи с 5%, като е в сила за всички развити страни.

Иновациите ни спомагат за опазване на околната среда

Подход към новия стандарт за енергийна ефективност

Fuji Furukawa Engineering & Construction следва стриктно плана за действие на ЕС 20/20/20 до 2020.

20% по-малко разход на енергия

Продуктите на Fuji Furukawa Engineering & Construction са високоефективни и в същото време бележат по-нисък разход на енергия.

20% по-малко CO2 емисии

Продуктите на Fuji Furukawa Engineering & Construction отговарят на наредбата за парниковите газове 842/2006/ЕС.

20% дял от възобновяема енергия

Fuji Furukawa Engineering & Construction популяризира използването на термопомпените системи, чиито енергоизточник е въздухът - това са отоплителни системи с възобновяем енергоизточник.

Стремеж към по-голямо енергоспестяване

Топлинното натоварване зависи значително от времето и сезона. Коефициентите EER и COP до момента се изчисляваха в осреднени стойности, като не се вземат предвид работните часове през годината при различна външна температура.

Поради това са създадени коефициентите SEER и SCOP*, като те са стандарт по отношение на действителните работни часове през годината.

SEER = Сезонен коефициент на енергийна ефективност;

SCOP = Сезонен коефициент на преобразуване.

Климатичните системи на Fuji Furukawa Engineering & Construction са с по-високи коефициенти SEER и SCOP.

SEER и SCOP са стойности, изразяващи годишната енергийна ефективност, калкулирана според наредбата на ЕС 626/2011.

Стремеж към по-голямо енергоспестяване

МИСИИ

Енергиен етикет

За климатични системи

Нови изисквания за енергийни етикети 626 / 2011 / ЕС:

Нашите климатични системи се класират в "енергиен клас А". Това е най-високият енергиен клас на ефективност, който може да се срещне в европейските енергийни етикети.

Стар енергиен етикет

Стар енергиен етикет
 • Ново означение за ефективността въз основа изчисляването на множество параметри, показващи по-прецизно на действителната работа.
 • Проверка на енергийните етикети;
 • Достигане до "клас А";
 • Три климатични зони за отопление:
  (Средна зона: задължителна)
  (Топлата и студената зони са по желание);
 • Сезонна ефективност;
 • Ниво на шум.

Нов енергиен етикет

Нов енергиен етикет
Стар енергиен етикет

Регламент на класиране до A++ (2013 - 2019)

 • 2013: A, B, C, D, E, F, G;
 • 2015: A+, A, B, C, D, E, F;
 • 2017: A++, A+, A, B, C, D, E;
 • 2019: A+++, A++, A+, A, B, C, D.

* В сила от 01.01.2013г. Енергийният етикет е валиден за климатичните системи 12kW.

Нов енергиен етикет

Текущо обозначение на етикета

Енергийна ефективност

 • Пълен капацитет
 • При една и съща температура

EER - COP

Годишна ефективност

Годишна ефективност 

Сезонна ефективност

 • Включва и частичния капацитет
 • Няколко температурни оценки

SEER - SCOP

Консумация на електроенергия

Намалява общата консумация на електроенергия

Намалява общата консумация на електроенергия

Обща консумация на ел. енергия

 • Работна консумация
 • Консумация в режим на изчакване
 • Консумация с нагревател
 • При изключен термостат

Ниво на звуково налягане

Ниски нива на шум

Ниски нива на шум

Ниво на звукова мощност

Нов критерий

Продуктът е добавен за сравнение

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.