До сега климатиците имаха два параметъра, по които се определяше ефективността им. EER показваше коефициента на преобразуване на енергията в режим охлаждане, а COP в режим отопление. Проблемът идваше от там, че въпросните коефициенти EER и COP се измерват за единична точка във времето, което не съответства на реалната им ефективност. Именно този проблем цели да разреши въвеждането на двата нови параметъра SEER и SCOP, а именно сезонна ефективност. Новите стандарти са въведени от 1 Януари 2013 година. Определени са три климатични зони - Северна, Централна и Южна Европа, а измерванията се правят при температури 12 °C, 7 °C, 2 °C и -7 °C. SEER е сборният коефициент на даден климатик за целия сезон на охлаждане. Формира се като се раздели годишния охладителен товар на използваната енергия за охлаждане. Аналогично е и за SCOP, SCOP се формира като се раздели годишния топлинен товар на използваната за отопление електрическа енергия. С въвеждането на тези две нови характеристики, на клиента се предоставя една по-богата база за сравнение при избора на климатична система. Заедно с нововъведенията е променена и квалификацията на енергийните класове като са добавени новите А+, А++ и А+++. Това е и новата сравнителна таблица за сезонна енергийна ефективност.

seer и cop